1. Home
 2. Catalog
 3. Mounjaro (tirzepatid)
Mounjaro (tirzepatid) Norge

Mounjaro (tirzepatid)

Mounjaro selges ikke i Norge. Leger skriver ut Wegovy til de som trenger medisin for å gå ned i vekt.

Sjukvård på nätet

Hva er tirzepatid?

Tirzepatid er et av de nyeste legemidlene for glykemisk kontroll hos pasienter med type 2-diabetes. Det hjelper dem med å senke blodsukkernivået. Dette legemidlet markedsføres under merkenavnet Mounjaro og anbefales for bruk i EU og andre steder i Europa fordi det forbedrer glykemisk kontroll og fremmer betydelig vekttap hos pasienter.

Medisinske egenskaper

Tirzepatid er et syntetisk produsert peptid med strukturelle likheter med naturlig forekommende hormoner som GLP-1 (glukagonlignende peptid-1) og GIP (glukoseavhengig insulinotropisk polypeptid). Disse hormonene spiller en viktig rolle i reguleringen av blodsukkernivået og kroppsvekten.

Indikasjoner for bruk

Tirzepatid er godkjent for behandling av følgende medisinske tilstander:

 • Diabetes type 2: Medisinen bidrar til å redusere blodsukkernivået hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig glykemisk kontroll med andre behandlinger.
 • Fedme og vekttap: Tirzepatid hjelper med å redusere kroppsvekten ved å påvirke appetittregulering og øke energiforbruket.

Hvordan det virker

Tirzepatid virker ved å etterligne effekten av GLP-1 og GIP, som er hormoner som frigjøres fra tarmen etter inntak av mat. Disse hormonene øker insulinnivået, reduserer glukagonproduksjonen og bremser tømming av magesekken, noe som fører til en bedre blodsukkerkontroll og redusert matinntak.

Effektivitet og vitenskapelige studier

Tirzepatid har vist seg å være effektivt i kliniske studier, med forbedringer i glykemisk kontroll og betydelig vekttap hos pasienter med diabetes type 2 og fedme. I en studie sammenlignet med semaglutid, en annen GLP-1-reseptoragonist, oppnådde pasienter som tok tirzepatid en større reduksjon i HbA1c (et mål for blodsukkerkontroll over tid) og en større vektreduksjon enn de som tok semaglutid.

Hva er Mounjaro?

Mounjaro er handelsnavnet på et legemiddel som produseres av Eli Lilly and Company. Denne medisinen er utelukkende godkjent for behandling av type 2-diabetes, til tross for svært høy vektnedgang hos pasienter som har tatt denne medisinen.

Mounjaro kommer i form av sprøyter fylt med en bruksferdig oppløsning av tirzepatid. Injeksjonene er tilgjengelige i doser fra 2,5 mg til 15 mg.

Mounjaro for vekttap

Pasientene kan gå ned 15 % eller til og med 20 % av vekten (så lenge de følger en streng diett og har en aktiv livsstil). Dette har ført til at Eli Lilly and Company har søkt om godkjenning av tirzepatidinjeksjoner som behandling av fedme. Denne søknaden ble godkjent i USA i november 2023. Vi forventer det samme fra den europeiske legemiddelmyndigheten (European Medicines Agency).

Merk at det ikke var Mounjaro, men Zepbound som ble godkjent for behandling av fedme. Zepbound har de samme egenskapene som Mounjaro, men det er gjort et klart skille mellom et legemiddel for behandling av type 2-diabetes og et legemiddel for vekttap. Dette løser noe av forvirringen som har oppstått på grunn av at pasienter ikke har forstått indikasjonene for tirzepatidinjeksjoner.

Dosering og hvordan du tar Mounjaro

Mounjaro er en ukentlig injeksjon (virkestoffet har lang halveringstid). Du bør ikke ta legemidlet oftere. Det er heller ikke mulig å hoppe over administreringen, fordi dette vil føre til et fall i den stasjonære konsentrasjonen av legemidlet i plasma.

Injeksjonene bør tas etter en trinnvis plan for doseøkning. I alle fall er startdosen 2,5 mg tirzepatid. Det hjelper uten unødvendig risiko å forstå om pasienten ikke har individuell intoleranse mot stoffet. Ytterligere økning i dosering er som følger:

 • 2,5 mg 👉 4 ukers administrering 👉 5 mg (vedlikeholdsdose) ✋
 • 👉 5 mg 👉 4 ukers administrering 👉 7,5 mg 👉 4 ukers administrering 👉 10 mg (vedlikeholdsdose) ✋*
 • 👉 10 mg 👉 4 ukers administrering 👉 12,5 mg 👉 4 ukers administrering 👉 15 mg (vedlikeholdsdose) ✋*.

*Dette er en variabel del av behandlingen. En doseøkning er bare nødvendig hvis pasienten normalt tåler høyere doser og den forrige vedlikeholdsdosen har vært ineffektiv.

Hvordan administrere Mounjaro-injeksjoner?

Følg trinnene nedenfor for korrekt bruk av tirzepatid:

 1. Vask hendene grundig og behandle injeksjonsstedet med desinfeksjonsmiddel.
 2. Fjern nålesikringen fra injeksjonshåndtaket og stikk nålen inn i huden i en vinkel på 45 til 90 grader.
 3. Trykk langsomt og jevnt på injeksjonshåndtaket for å injisere medisinen.
 4. Fjern kanylen forsiktig og kast den i den spesielle kanylebeholderen.

Nålene i sprøytepennene er svært tynne og skader nesten aldri huden. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å veksle mellom injeksjonsstedene for å minimere risikoen for hudirritasjon og lipohypertrofi (fortykkelse av fettvevet under huden).

Sammenhengen mellom diabetes og overvekt

FaktorType 2 diabetesOvervekt og fedme
InsulinresistensØkt insulinresistens bidrar til høyere blodsukkernivåVektøkning kan føre til økt insulinresistens
BetennelseKronisk betennelse er assosiert med dårligere blodsukkerkontrollØkt kroppsvekt kan øke kronisk betennelse i kroppen
Fysisk inaktivitetInaktivitet kan forverre blodsukkerkontrollStillesitting øker risikoen for å legge på seg
Hormonelle ubalanserHormonforstyrrelser kan påvirke blodsukkerreguleringFedme kan bidra til hormonelle ubalanser
GenetikkGenetisk disposisjon for type 2 diabetesGenetisk predisposisjon for vektøkning
LivsstilsfaktorerDårlig kosthold og inaktivitet kan forårsake type 2 diabetesUsunt kosthold og inaktivitet bidrar til økt kroppsvekt
Metabolsk syndromMetabolsk syndrom er en risikofaktor for type 2 diabetesØkt kroppsvekt er en viktig komponent av metabolsk syndrom
Glukose- og fettmetabolismeFeil i glukose- og fettmetabolismen fører til høyt blodsukkerFedme påvirker glukose- og fettmetabolismen negativt
LeptinresistensLeptinresistens kan bidra til dårligere blodsukkerkontrollØkt kroppsvekt fører ofte til økt leptinresistens
StressStress kan forverre blodsukkerkontrollFedme kan øke stressnivåene i kroppen

Vanlige bivirkninger

De vanligste bivirkningene av tirzepatid inkluderer:

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré
 • Forstoppelse
 • Magesmerter
 • Redusert appetitt
 • Svimmelhet
 • Hodepine

Disse bivirkningene er vanligvis milde og forsvinner ofte etter hvert som kroppen blir vant til medisinen.

Andre bivirkninger er også mulige. Ikke overse dem, spesielt hvis de vedvarer i lang tid eller er av høy intensitet.

Potensielle kontraindikasjoner

Tirzepatid bør ikke brukes av personer med:

 • Type 1 diabetes
 • Diabetisk ketoacidose
 • Allergi mot noen av ingrediensene i tirzepatid
 • Alvorlig nyre- eller leversykdom
 • Graviditet eller amming, med mindre legen vurderer at fordelene oppveier potensielle risikoer

Alternativer

Det finnes flere alternativer til Mounjaro for behandling av diabetes type 2:

 • Liraglutid: En GLP-1-reseptoragonist som brukes til å behandle diabetes type 2 og fedme. Liraglutid administreres også som en subkutan injeksjon og har lignende bivirkninger som tirzepatid.
 • Semaglutid: En annen GLP-1-reseptoragonist som har vist seg å være effektiv for behandling av diabetes type 2 og vekttap. Semaglutid er tilgjengelig som en subkutan injeksjon og som en oral tablett.
 • Metformin: Et oralt legemiddel som er førstelinjebehandling for diabetes type 2 og hjelper til med å redusere blodsukkernivået ved å øke insulinfølsomheten og redusere glukoseproduksjonen i leveren.
 • SGLT2-hemmere: En klasse av orale medisiner, som dapagliflozin og empagliflozin, som virker ved å blokkere reabsorpsjonen av glukose i nyrene, noe som fører til økt glukoseutskillelse i urinen og dermed lavere blodsukkernivåer.

For vekttap kan legen foreskrive:

 • Saxena (daglige injeksjoner av liraglutid)
 • Wegovy (ukentlige injeksjoner av semaglutid).

Begge disse legemidlene er, i motsetning til Mounjaro, tilgjengelige på apotek i Norge.

Valg av behandling vil avhenge av pasientens medisinske tilstand, alvorlighetsgraden av sykdommen og responsen på tidligere behandlinger.

Kjøp Mounjaro (tirzepatid) i Norge

Mounjaro er en svært populær medisin, spesielt med tanke på dens vektreduserende egenskaper. Du kan ikke kjøpe det i Norge (som i andre land) med mindre du har fått diagnosen diabetes type 2. Hvis du har fedme eller overvekt kombinert med komorbiditet, kan du diskutere mulige alternativer med legen din. Du kan kjøpe ulike slankemedisiner i Norge, og pasienter har ingen problemer med dette.

Mounjaro uten resept

Mounjaro og andre lignende medisiner selges kun på resept. Dette er imidlertid ikke lenger et problem å kjøpe. Du kan få rådgivning på nettet, og basert på resultatene kan du få resept for å kjøpe medisinen. Du vil kunne hente medisinen på ditt nærmeste partnerapotek eller et annet sted i henhold til vilkårene og betingelsene for den elektroniske medisinske plattformen.

Mounjaro pris

Mounjaro er en av de dyreste medisinene for behandling av type 2-diabetes. Tirzepatid for vekttap vil også være dyrt. Prisen på medisinen er likevel rimelig, spesielt med tanke på pris- og lønnsnivået i Norge. Noen alternativer kan være rimeligere. Velg ikke legemiddel etter pris, men etter sikkerhet og effekt.

Ofte stilte spørsmål 

Hvordan skiller Mounjaro seg fra andre diabeteslegemidler?

Legemidler fra klassen GLP-1-reseptoragonister brukes vanligvis til behandling av diabetes. Mounjaro virker ikke bare som en GLP-1-reseptoragonist, men også som en GIP-reseptoragonist. Virkestoffet har mindre likhet med naturlig GLP-1 enn andre legemidler, men er nesten identisk med naturlig GIP. Den doble eksponeringen forsterker legemidlets effekt uten å øke risikoen.

Kan jeg bruke disse injeksjonene sammen med andre legemidler?

Mounjaro erstatter ikke insulin, men stimulerer bare produksjonen av insulin. Derfor kan noen pasienter trenge ekstra injeksjoner med semaglutid. Dette er i strid med reglene for å ta medisinen. Det samme gjelder for inntak av andre antidiabetika. I slike tilfeller må imidlertid legen foreta nøyaktige doseringsberegninger av alle medisinene som tas for å forhindre hypoglykemi.

Hvor raskt vil jeg se resultater av behandlingen?

Stabilt innhold av tirzepatid i plasma og en jevn effekt på kroppen kommer etter ca. 4 ukers bruk av legemidlet. De første resultatene kan imidlertid sees etter 8-72 timer. For at resultatene skal være tilfredsstillende, må du følge medisineringsplanen og andre anbefalinger fra legen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tar en overdose?

Hvis du har type 2-diabetes, kan en overdose være veldig farlig. Hvis dette skjer, må du overvåke blodsukkernivået og rapportere overdosen til legen din. Det kan være nødvendig å øke blodsukkernivået. Sannsynligheten for at dette skjer er lav fordi tirzepatid senker blodsukkernivået på en glukoseavhengig måte, men du bør alltid være forberedt på nødtiltak.

Er det trygt å kjøpe Mounjaro online?

Du kan bare kjøpe medisiner på nettet hvis du bruker en legitim online plattform. Hvis du finner et nettsted som lover å levere deg Mounjaro uten resept, må du forlate det tidligere og rapportere det til tilsynsmyndighetene.

Hvordan skal du oppbevare Mounjaro?

Lagring av medisinen før du begynner å ta den og etter er forskjellig. Inntil du begynner å injisere, bør du oppbevare sprøytepennen i kjøleskapet ved 2-8 grader Celsius. Når du har startet administreringen, er det ikke nødvendig å oppbevare sprøytepennen i kjøleskapet. Injeksjonsvæsken kan imidlertid bare brukes i 21 dager.


Related Products