1. Home
 2. Catalog
 3. Trulicity (dulaglutid)
Trulicity (dulaglutid) for vekttap

Trulicity (dulaglutid)

Siden Trulicity ikke er godkjent for vekttap, kan du få resept på Wegovy, som er spesielt utviklet for å behandle fedme.

Sjukvård på nätet

Hva er dulaglutid?

Definisjon og virkemåte

Trulicity (dulaglutid)  er en injeksjonsmedisin som tilhører en klasse av legemidler kalt glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) agonister. Disse legemidlene virker ved å etterligne virkningen av GLP-1, et hormon som hjelper med å regulere blodsukkernivået. Dulaglutid bidrar til å redusere blodsukkeret ved å:

 1. Stimulere insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen
 2. Redusere mengden glukose som frigjøres fra leveren
 3. Senke hastigheten på mage- og tarmtømming

Merkenavn og tilgjengelighet

Dulaglutid selges under merkenavnet Trulicity i Norge og andre europeiske land. Det er tilgjengelig som en engangsbrukspenn med ulike doser.

Indikasjoner for bruk og effektivitet

Diabetes type 2

Dulaglutid er godkjent for behandling av voksne med type 2-diabetes som et tillegg til diett og fysisk aktivitet. Det er vist å forbedre blodsukkerkontrollen og redusere risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner som hjerte- og karsykdommer.

Vekttap og fedme

I tillegg til å forbedre blodsukkerkontrollen, kan dulaglutid også bidra til vekttap ved å redusere appetitten og øke metthetsfølelsen. Flere kliniske studier har vist at pasienter som tar dulaglutid, opplever betydelig vekttap sammenlignet med de som tar placebo eller andre diabetesmedisiner.

Vitenskapelige studier og bevis

Det finnes omfattende vitenskapelig dokumentasjon som støtter bruk av dulaglutid for behandling av type 2-diabetes og vekttap. Resultatene fra en stor klinisk studie kalt AWARD-programmet viste at dulaglutid forbedrer blodsukkerkontrollen og reduserer kardiovaskulære hendelser sammenlignet med placebo og andre diabetesmedisiner.

Hvordan Trulicity virker

Virkningsmekanisme

Dulaglutid er en GLP-1-agonist, noe som betyr at den binder seg til og aktiverer GLP-1-reseptorer i kroppen. Dette fører tiløkt insulinproduksjon og redusert glukagonsekresjon, noe som bidrar til å senke blodsukkeret. Dulaglutid påvirker også sentralnervesystemet, noe som fører til redusert appetitt og økt metthetsfølelse, og dermed støtter vekttap.

Sammenligning med andre GLP-1 agonister

Liraglutid

Liraglutid, som selges under merkenavnet Victoza, er en annen GLP-1-agonist som brukes til behandling av type 2-diabetes og vekttap. Liraglutid og dulaglutid har lignende virkninger på blodsukkerkontroll og vekttap, men det er noen forskjeller i administrasjonsfrekvens og bivirkninger.

Semaglutid

Semaglutid, som selges under merkenavnet Ozempic, er også en GLP-1-agonist som brukes for å behandle type 2-diabetes og vekttap. Semaglutid har vist seg å være mer effektivt enn både dulaglutid og liraglutid når det gjelder blodsukkerkontroll og vekttap i kliniske studier, men det kan også ha flere bivirkninger.

Dosering

Anbefalt dosering

Dulaglutid er tilgjengelig i doser på 0,75 mg og 1,5 mg som engangsbrukspenner. Den anbefalte startdosen for voksne med type 2-diabetes er 0,75 mg en gang per uke. Dosen kan økes til 1,5 mg en gang per uke hvis nødvendig for å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

Hvordan du tar dulaglutid

Dulaglutid administreres som en subkutan injeksjon, vanligvis i låret, magen eller overarmen. Det er viktig å rotere injeksjonsstedene og unngå å injisere på samme sted hver gang for å redusere risikoen for hudreaksjoner. Følg legens anvisninger og instruksjonene som følger med pennen nøye for å sikre riktig bruk.

Tips for riktig bruk

 1. Oppbevar dulaglutid-pennene i kjøleskapet mellom 2 og 8 grader Celsius før bruk.
 2. La pennen nå romtemperatur i 30 minutter før injeksjon for å redusere ubehag.
 3. Kontroller pennen nøye for synlige partikler eller misfarging før bruk.
 4. Bruk en ny nål for hver injeksjon og kast nålen i en godkjent nålbeholder etter bruk.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Vanlige bivirkninger

Noen vanlige bivirkninger av dulaglutid inkluderer:

 1. Kvalme
 2. Oppkast
 3. Diaré
 4. Forstoppelse
 5. Magesmerter
 6. Redusert appetitt
 7. Øvre luftveisinfeksjon
 8. Tretthet

De fleste av disse bivirkningene er milde og for

svinner vanligvis etter hvert som kroppen tilpasser seg medisinen.

Sjeldne og alvorlige bivirkninger

Noen sjeldne, men alvorlige bivirkninger av dulaglutid kan inkludere:

 1. Alvorlige allergiske reaksjoner
 2. Pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen)
 3. Nyresvikt
 4. Leverproblemer
 5. Diabetisk retinopati (øyeskade relatert til diabetes)

Hvis du opplever noen av disse alvorlige bivirkningene, må du kontakte lege umiddelbart.

Kontraindikasjoner og forholdsregler

Dulaglutid er ikke egnet for personer med type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose. Det bør heller ikke brukes av personer som har hatt en alvorlig allergisk reaksjon på dulaglutid eller noen av ingrediensene i medisinen. Gravide og ammende kvinner bør konsultere legen sin før de bruker dulaglutid, da sikkerheten og effekten av medisinen for denne gruppen ikke er fullstendig kjent.

Alternativer 

Medikament (Generisk navn)Unik beskrivelse
Bydureon (exenatide)Langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonist som bidrar til bedre blodsukkerkontroll og kan redusere vekten hos pasienter.
Victoza (liraglutide)Daglig injiserbar GLP-1-reseptoragonist som hjelper med å senke blodsukkernivået og støtte vekttap.
Ozempic (semaglutide)Ukentlig injeksjon som stimulerer insulinfrigjøring og demper appetitten, noe som fører til lavere blodsukker.
Januvia (sitagliptin)DPP-4-hemmer i tablettform som øker insulinproduksjonen og reduserer glukagonfrigjøring for å balansere blodsukkeret.
Jardiance (empagliflozin)SGLT2-hemmer som fungerer ved å fjerne overflødig sukker gjennom urinen og kan redusere risikoen for hjerteproblemer.
MetforminBiguanid i tablettform som hjelper med å senke blodsukkeret ved å redusere glukoseproduksjonen i leveren.

Vekttap (behandling av fedme)

Wegovy (semaglutid): Dette er en nyere, høyere doseversjon av semaglutid som er godkjent spesielt for vektkontroll. Wegovy injiseres ukentlig og virker ved å undertrykke appetitten og øke metthetsfølelsen, noe som resulterer i redusert kaloriinntak og vekttap. 

Saxenda (liraglutid): Saxenda er en høydoseversjon av liraglutid, som også er kjent under handelsnavnet Victoza for behandling av type 2-diabetes. Saxenda er spesielt godkjent for vekttap og brukes daglig som en injeksjon. Det virker ved å dempe appetitten og øke metthetsfølelsen, noe som fører til redusert kaloriinntak og vekttap. 

Kjøp av dulaglutid i Norge og andre europeiske land

Kjøp over disk

Dulaglutid er tilgjengelig på resept i Norge og kan kjøpes på apotek. Legen din vil vurdere om dulaglutid er en passende behandling for deg og skrive ut en resept basert på din medisinske historie og nåværende tilstand.

Kjøp på nettet

Dulaglutid kan også kjøpes på nettet gjennom godkjente nettapotek. Når du kjøper medisiner på nettet, er det viktig å forsikre deg om at du kjøper fra en pålitelig og lisensiert leverandør for å unngå falske eller uegnede medisiner.

Tips for trygg og lovlig kjøp

 1. Sjekk at nettapoteket er registrert og lisensiert i ditt land.
 2. Se etter sikkerhetssertifikater og godkjenningsmerker på nettstedet.
 3. Les anmeldelser og sjekk kundetilbakemeldinger for å få en bedre forståelse av leverandørens pålitelighet og kvalitet på tjenesten.
 4. Sammenlign priser mellom ulike nettapotek, men vær forsiktig med priser som virker for gode til å være sanne, da dette kan være et tegn på falske medisiner.
 5. Forsikre deg om at nettapoteket beskytter personopplysningene dine og tilbyr sikker betaling.

Ofte stilte spørsmål 

1. Hvor raskt kan jeg forvente resultater med Trulicity?

Forbedringer i blodsukkerkontrollen kan sees innen få uker etter at du starter behandlingen med dulaglutid. Vekttap vil variere mellom individer og kan bli merkbar etter noen måneder med kontinuerlig bruk.

2. Kan jeg bruke Trulicity sammen med andre diabetesmedisiner?

Ja, dulaglutid kan brukes i kombinasjon med andre diabetesmedisiner som metformin, sulfonylurea, DPP-4-hemmere, SGLT2-hemmere og insulin. Legen din vil bestemme den mest passende behandlingsplanen basert på din medisinske historie og nåværende tilstand.

3. Er dulaglutid egnet for personer med type 1-diabetes?

Nei, dulaglutid er ikke godkjent for behandling av type 1-diabetes. Det er kun godkjent for behandling av voksne med type 2-diabetes.

4. Hvordan skal en sprøytepenn oppbevares?

Dulaglutid-pennene skal oppbevares i kjøleskapet mellom 2 og 8 grader Celsius før bruk. Ikke frys pennen, og hold den unna direkte sollys og varme.

5. Hva bør jeg gjøre hvis jeg glemmer en dose?

Hvis du glemmer en dose, ta legemidlet så snart du husker det, men ikke senere enn tre dager før neste dose. Hvis det er mindre enn tre dager til neste dose, skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette som vanlig.

6. Er det noen mat- eller drikkebegrensninger mens jeg tar dulaglutid?

Det er ingen spesifikke mat- eller drikkebegrensninger mens du tar dulaglutid, men det er viktig å følge en balansert diett og få regelmessig fysisk aktivitet for å oppnå best mulig blodsukkerkontroll og vekttap.

7. Hvor ofte bør jeg få kontrollert blodsukkeret mitt under behandlingen?

Frekvensen for blodsukkermålinger avhenger av din individuelle situasjon og legens anbefalinger. Generelt er det viktig å overvåke blodsukkeret regelmessig for å vurdere effekten av dulaglutid og eventuelle justeringer i behandlingsplanen.

8. Kan dulaglutid forårsake lavt blodsukker (hypoglykemi)?

Dulaglutid kan forårsake lavt blodsukker, spesielt når det brukes i kombinasjon med andre diabetesmedisiner som sulfonylurea eller insulin. Det er viktig å overvåke blodsukkeret nøye og følge legens anvisninger for å redusere risikoen for hypoglykemi.

9. Hvordan avslutter jeg bruken av Trulicity?

Ikke slutte å bruke dulaglutid uten å først konsultere legen din, da dette kan føre til en forverring av blodsukkerkontrollen. Legen din vil hjelpe deg med å lage en plan for å avslutte bruken av dulaglutid og eventuelt bytte til en annen behandling.

Related Products