1. Home
 2. Catalog
 3. Ozempic (semaglutid)
Ozempic Norge

Ozempic (semaglutid)

Ozempic har ikke lisens for vektreduksjon. Derimot kan du få foreskrevet Wegovy, som har de samme aktive ingrediensene.

Sjukvård på nätet

Hva er Ozempic?

Ozempic er et reseptbelagt legemiddel som brukes til å behandle diabetes type 2 og vektreduksjon hos voksne. Den aktive ingrediensen i Ozempic er semaglutid, et glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) reseptoragonist som hjelper til med å regulere blodsukkernivået og støtte vekttap.

Ozempic og hvordan det virker

Semaglutid, den aktive ingrediensen i Ozempic, virker ved å etterligne effekten av GLP-1, et naturlig hormon i kroppen. GLP-1 stimulerer insulinproduksjonen og hemmer frigjøring av glukagon, noe som bidrar til å redusere blodsukkernivået. I tillegg bidrar semaglutid til vektreduksjon ved å redusere sultfølelsen og øke metthetsfølelsen.

Ozempic og metformin: Sammenligning og kombinasjon

Ozempic og metformin er begge legemidler som brukes til å behandle diabetes type 2, men de virker på forskjellige måter. Mens Ozempic er en GLP-1 reseptoragonist, er metformin et biguanid som reduserer leverens produksjon av glukose og øker insulinens virkning i kroppen. Kombinasjonen av Ozempic og metformin kan gi bedre blodsukkerkontroll og ytterligere vekttap sammenlignet med bruk av hvert legemiddel alene. Helsepersonell vil kunne gi råd om riktig kombinasjon og dosering for hver enkelt pasient.

Indikasjoner for bruk

Fedme og overvekt

Ozempic kan brukes som en del av et omfattende vektreduksjonsprogram for personer med fedme eller overvekt. Det hjelper med å redusere sult og øke metthetsfølelsen, noe som kan føre til lavere kaloriinntak og vekttap over tid. Ozempic er ikke et mirakelmedikament og bør brukes sammen med en sunn livsstil, inkludert et balansert kosthold og regelmessig fysisk aktivitet.

Diabetes type 2

Ozempic er godkjent for behandling av voksne med diabetes type 2 som en tilleggsbehandling til kostholds- og treningsråd for å forbedre blodsukkerkontrollen. Det kan brukes alene eller i kombinasjon med andre legemidler for diabetes, for eksempel metformin.

Dosering og bruksanvisning

Anbefalt dosering

Ozempic leveres i en forhåndsfylt injeksjonspenn og tas som en ukentlig subkutan injeksjon. Behandlingen starter vanligvis med en dose på 0,25 mg en gang i uken i fire uker. Deretter økes dosen til 0,5 mg en gang i uken. Etter ytterligere fire uker kan dosen økes til 1 mg en gang i uken, avhengig av pasientens toleranse og behandlingsrespons.

Hvordan ta Ozempic

For å ta Ozempic, følg disse trinnene:

 1. Vask hendene grundig og rengjør injeksjonsstedet (mage, lår eller overarm) med en alkoholklut.
 2. Fjern hetten fra injeksjonspennen og fest en ny nål. Kontroller at det ikke er luftbobler i pennen.
 3. Velg riktig dose ved å dreie doseringshjulet på pennen.
 4. Klem huden rundt injeksjonsstedet og sett nålen i en 90-graders vinkel. Trykk injeksjonsknappen helt ned og hold den nede i minst 6 sekunder for å administrere dosen.
 5. Fjern nålen og kast den i en godkjent nålebeholder.

Det anbefales å bytte injeksjonssted hver uke for å redusere risikoen for hudreaksjoner.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Vanlige bivirkninger

Kvalme

Kvalme er en av de vanligste bivirkningene av Ozempic og kan påvirke opptil 20 % av pasientene. Kvalme er vanligvis mild til moderat og kan avta etter hvert som kroppen blir vant til medisinen. Hvis kvalmen er vedvarende eller forverrer seg, bør du kontakte helsepersonell for råd.

Andre bivirkninger

Andre vanlige bivirkninger av Ozempic inkluderer:

 • Magesmerter
 • Oppkast
 • Diaré
 • Forstoppelse
 • Redusert appetitt
 • Hodepine
 • Tretthet

De fleste av disse bivirkningene er milde til moderate og forsvinner vanligvis etter noen uker med behandling. Hvis du opplever alvorlige eller vedvarende bivirkninger, bør du kontakte helsepersonell.

Kontraindikasjoner og overdose

Ozempic bør ikke brukes av personer med:

 • Type 1-diabetes
 • Diabetisk ketoacidose
 • Personer med alvorlig nyre- eller leversykdom
 • Personer med en historie med alvorlige allergiske reaksjoner på semaglutid eller noen av de andre ingrediensene i Ozempic

Symptomer på en overdose med Ozempic kan inkludere alvorlig kvalme, oppkast, magesmerter og lavt blodsukker. Hvis du mistenker en overdose, kontakt helsepersonell umiddelbart.

Ozempic vs Saxenda: En sammenligning

Både Ozempic og Saxenda er injiserbare legemidler som brukes til å behandle fedme og overvekt. Saxenda inneholder liraglutid, en annen GLP-1 reseptoragonist, og tas daglig, mens Ozempic inneholder semaglutid og tas ukentlig.

Studier har vist at begge legemidlene kan bidra til betydelig vektreduksjon og forbedring av blodsukkerkontroll hos personer med diabetes type 2. Imidlertid har noen studier antydet at Ozempic kan føre til større vekttap og bedre glykemisk kontroll sammenlignet med Saxenda. Valget mellom de to legemidlene vil avhenge av individuelle faktorer, som toleranse for bivirkninger, doseringspreferanser og kostnad. Helsepersonell vil kunne gi råd om hvilket legemiddel som er best egnet for hver enkelt pasient.

Ozempic og alkohol: Er det trygt?

Det er ingen direkte interaksjoner mellom Ozempic og alkohol, men det anbefales å begrense alkoholinntaket mens du tar dette legemidlet. Alkohol kan påvirke blodsukkerkontrollen og øke risikoen for hypoglykemi (lavt blodsukker), spesielt hos personer med diabetes. I tillegg kan alkohol påvirke vekttap, da det inneholder kalorier og kan føre til økt appetitt. Hvis du velger å drikke alkohol mens du tar Ozempic, bør du gjøre det med måte og følge helsepersonells anbefalinger.

Vektreduksjon og erfaringer

Vektreduksjon erfaring: Brukerhistorier

Mange personer som har brukt Ozempic for vektreduksjon har rapportert positive erfaringer. Noen brukere har opplevd betydelig vekttap, bedre blodsukkerkontroll og forbedret livskvalitet. Det er imidlertid viktig å merke seg at individuelle resultater kan variere, og Ozempic fungerer best som en del av et omfattende vektreduksjonsprogram som inkluderer kosthold og trening.

Ned i vekt: Forskning og resultater

Kliniske studier har vist at Ozempic kan bidra til betydelig vektreduksjon hos personer med overvekt eller fedme. I en studie opplevde pasienter som tok Ozempic et gjennomsnittlig vekttap på 4,9 % av kroppsvekten etter 52 uker med behandling, sammenlignet med 1,8 % for de som tok placebo. I tillegg til vekttap, viste studier også forbedringer i blodsukkerkontroll og reduksjon i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Kjøp av Ozempic i Norge

Pris og reseptfrie legemidler

Ozempic er et reseptbelagt legemiddel, og prisen kan variere avhengig av dosering og antall penner i pakken. Prisen på Ozempic kan også variere mellom ulike apotek og land. Det er viktig å snakke med helsepersonell om de mest kostnadseffektive alternativene for din situasjon.

Kjøp på nettet: Hvordan kjøpe Ozempic online

Ozempic kan kjøpes online fra autoriserte apotek i Norge og andre europeiske land. For å kjøpe Ozempic på nettet, følg disse trinnene:

 1. Sørg for at du har en gyldig resept fra helsepersonell.
 2. Finn et autorisert og pålitelig nettapotek som selger Ozempic.
 3. Opprett en konto på nettapoteket og last opp resepten din.
 4. Velg ønsket dosering og antall penner i pakken.
 5. Fullfør betalingen og oppgi leveringsadressen din.
 6. Bekreft ordren og vent på at medisinen blir levert til din adresse.

Det er viktig å være forsiktig når du kjøper legemidler på nettet, da det finnes nettsteder som selger falske eller usikre produkter. Sørg for å velge et autorisert apotek og verifiser deres lisensnummer og kontaktinformasjon før du gjør et kjøp.

Ofte stilte spørsmål 

Kan dette legemidlet brukes for vektreduksjon uten diabetes?

Ja, dette legemidlet kan brukes for vektreduksjon hos personer med overvekt eller fedme uten diabetes. Det er imidlertid viktig å snakke med helsepersonell for å avgjøre om dette legemidlet er egnet for din situasjon.

Hvor lang tid tar det å se resultater med dette legemidlet?

Resultater kan variere mellom individer, men noen pasienter kan oppleve vekttap og forbedret blodsukkerkontroll innen få uker etter behandlingsstart. Maksimal effekt kan ta opptil flere måneder å oppnå.

Hva skjer hvis jeg glemmer en dose av dette legemidlet?

Hvis du glemmer en dose av dette legemidlet, ta den så snart du husker det, forutsatt at det er minst tre dager til neste planlagte dose. Hvis det er mindre enn tre dager til neste dose, hopp over den glemte dosen og fortsett med den vanlige doseringsplanen. Ikke ta en dobbel dose for å kompensere for den glemte dosen.

Er det noen matvarer eller drikkevarer jeg bør unngå mens jeg tar dette legemidlet?

Det er ingen spesifikke matvarer eller drikkevarer som du må unngå mens du tar dette legemidlet. Imidlertid bør du følge et balansert kosthold og begrense inntaket av alkohol for å oppnå best mulig resultat.

Hvordan lagrer jeg dette legemidlet hjemme?

Dette legemidlet bør oppbevares i kjøleskapet ved en temperatur mellom 2°C og 8°C. Ikke frys produktet, og hold det borte fra direkte sollys og varme. Når du bruker en injeksjonspenn, kan den oppbevares ved romtemperatur (ikke over 30°C) i opptil 56 dager.

Er dette legemidlet trygt for gravide og ammende kvinner?

Sikkerheten til dette legemidlet under graviditet og amming er ikke godt etablert. Hvis du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer, bør du snakke med helsepersonell før du starter behandling med dette legemidlet. De vil kunne veilede deg om de potensielle risikoene og fordelene ved å bruke dette legemidlet i din situasjon.

Kan dette legemidlet interagere med andre medisiner?

Dette legemidlet kan interagere med visse medisiner, spesielt de som påvirker blodsukkeret, som insulin og sulfonylurea. Det er viktig å informere helsepersonell om alle medisiner, kosttilskudd og urteprodukter du tar før du starter behandling med dette legemidlet, slik at de kan vurdere mulige interaksjoner og justere doseringen etter behov.

Related Products